Thông tin nhà tuyển dụng

ttptmt
Tên công ty:
Trung tâm phân tích và môi trường
Địa chỉ:
Số 1, xa lộ Trường Sơn, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
02837245728

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển cán bộ kỹ thuật

  Thỏa thuận

  02/10/2020