Thông tin ứng viên


Kỹ Thuật

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Tân Uyên - Bình Dương - Sinh ngày: 11/03/2019
 Lượt xem: 426  Cập nhật ngày: 11/03/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Cao đẳng

1 năm

Hành chính văn phòng
Mô tả về công việc bạn đang làm

Công ty bạn đang làm
( 09/03/2017 - 11/03/2019 )

Cố vấn, giám sát

Nhân viên

Huyện Tân Uyên - Huyện Tân Uyên

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Nhập kỹ năng của bạn

Gợi ý ứng viên tương tự