Thông tin ứng viên


Tran Pham Ngoc Tran

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Phu Loi, Thu Dau 1, Binh Duong - Sinh ngày: 24/03/1998
 Lượt xem: 89  Cập nhật ngày: 15/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản Lý Chất Lượng

Đại học

1 năm
Nhân viên

Thị xã Thủ Dầu Một - Thị xã Thủ Dầu Một

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 7.000.000 - đến 15.000.000

English | Degree B1 (Listening, speaking, reading and writing basic)
Office Information Technology | Word, excel, powerpoint ...
Personal skills | Skills in laboratory practice | Adapt to good working
environment | Communication skills, effective teamwork | The spirit
of inquisitiveness: Always actively learning new things, positive,
happy, ...

Gợi ý ứng viên tương tự