Thông tin ứng viên


NGÔ THỊ NGỌC GIÀU

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
48/4/2 khu 3, Phường phú lợi - Sinh ngày: 02/01/1997
 Lượt xem: 52  Cập nhật ngày: 21/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng (hành chính, kế hoạch...)

Đại học

2 năm

Hành chính văn phòng
Nhận đơn đặt hàng, tính toán nguyên vậy liệu, thiết lập thời gian sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, thời gian giao nhận hàng, tiêu chuẩn hàng hoá, giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kiểm soát sản lượng hàng hoá nguyên vật liệu tồn kho,,,,,...

công ty TNHH Golden Tree
( 01/06/2020 - 01/06/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thị xã Thủ Dầu Một - Thị xã Thủ Dầu Một

Hành chính văn phòng

Từ 9.000.000 - đến 10.000.000

Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, chịu được áp lực

Gợi ý ứng viên tương tự