Thông tin ứng viên


Phạm Bá Tuân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Lê Hồng Phong - Sinh ngày: 25/05/1991
 Lượt xem: 176  Cập nhật ngày: 26/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Thu mua, theo dõi đơn hàng

Đại học

4 năm

Ngành nghề khác
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận.
- Làm đơn hàng và gửi cho nhà cũng cấp
- Theo dõi các đơn hàng đã đặt
- Thực hiện thủ tục thanh toán cho NCC hàng tháng.
- Liên hệ nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Samil Tong Sang Vina
( 18/04/2019 - 01/05/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Thuận An - Huyện Thuận An

Hành chính văn phòng

Từ 10.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự