Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Dĩ an Bình Dương - Sinh ngày: 25/12/1994
 Lượt xem: 162  Cập nhật ngày: 27/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư dự toán, bóc tách khối lượng.. làm hồ sơ thầu, quản lý dự án và những công việc liên quan đến kỹ thuật .....

Đại học

4 năm

Xây dựng
tư vấn thiết kế xây dựng, bóc tách dự toán, làm hồ sơ thầu, quản lý dự án.....

Công ty tư vấn đầu tư xây dựng K126
( 18/06/2019 - 09/06/2021 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Huyện Dĩ An - Huyện Dĩ An

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Tin học văn phòng, anh văn giao tiếp, thiết kế cầu đường, làm hồ sợ thầu, quản lý dự án. bóc dự toán xây dựng........

Gợi ý ứng viên tương tự