Thông tin ứng viên


Mai Thị Song Thạch

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
288/11 Huỳnh Văn Lũy, TDM, BD - Sinh ngày: 13/10/1995
 Lượt xem: 12  Cập nhật ngày: 12/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Biên phiên dịch, nhân viên kế hoạch, văn phòng

Đại học

3 năm

Ngoại ngữ, biên phiên dịch
- Dịch các cuộc họp, tài liệu liên quan đến công ty do cấp trên yêu cầu.
- Quản lý sản xuất, lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, nhập liệu thông kê sản xuất.
- Quản lý thu mua nguyên vật liệu, vật tư sản xuất.
- Các công việc văn phòng khác.

Công ty TNHH Seohwa Vina
( 02/07/2018 - 01/04/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thị xã Thủ Dầu Một - Thị xã Thủ Dầu Một

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

- Làm việc nhóm
- Nắm bắt công việc
- Thích ứng môi trường

Gợi ý ứng viên tương tự