Thông tin ứng viên


Trần Duy Quang

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
đông hòa - Sinh ngày: 14/05/1996
 Lượt xem: 21  Cập nhật ngày: 13/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Heat treatment

Kỹ sư

2 năm

Cơ khí, chế tạo máy
Heat treatment testing new material or new pro gram , using solidworks for design jig or replace part ,using milling CNC machine

SAIGON PRECISION
( 13/06/2022 - 13/10/2022 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thị xã Thủ Dầu Một - Thị xã Thủ Dầu Một

Cơ khí, chế tạo máy

Từ 16.000.000 - đến 20.000.000

Heat treatment background, design jig

Gợi ý ứng viên tương tự