Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Thuận

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 14/11/1994
 Lượt xem: 59  Cập nhật ngày: 28/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế hoạch - Quản lý chất lượng

Cao đẳng

5 năm

Quản lý chất lượng QA, QC
- Phòng QA ( Quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào)
- Phòng QC ( Quản lý chất lượng thành phẩm)
- Nhân viên kế hoach sản xuất

CTY TNHH GIẤY KRAFT VINA
( 13/06/2018 - 01/04/2022 )

Nhân viên

Cố vấn, giám sát

Huyện Bến Cát - Huyện Bến Cát

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 12.000.000 - đến 14.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự