Thông tin ứng viên


Trần Phước Thành

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 06/04/1996
 Lượt xem: 26  Cập nhật ngày: 16/11/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV - KỸ SƯ XÂY DỰNG - TRẦN PHƯỚC THÀNH

Kỹ sư

2 năm

Xây dựng

Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
( 10/07/2023 - 10/10/2023 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Thuận An - Thành phố Thuận An

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự