Thông tin ứng viên


nguyễn hòa anh khương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 04/11/2000
 Lượt xem: 49  Cập nhật ngày: 13/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên văn phòng


Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Thủ Dầu Một - Thành phố Thủ Dầu Một

Hành chính văn phòng

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự